Formy koučinku, které Vám mohu nabídnout jsou tyto:

OSOBNÍ KOUČINK

Setkání probíhá dle dohody na určeném místě, někdo preferuje restauraci, kancelář kouče, kancelář klienta, lavičku v parku, možností je nesčetně, doba trvání sezení je cca 45 – 90 min, dle potřeb klienta. 

TELEFONICKÝ KOUČINK

Výhodou tel. koučinku je časová úspora pro klienta i kouče, délka trvání hovoru je od 30 do  45min, vždy volá klient kouči, někomu vyhovuje více komunikace po telefonu, protože umožňuje klientovi větší soustředění se na daný cíl a zároveň větší pocit soukromí. Telefonní hovory jsou plánované předem, kouč si obvykle po celou dobu hovoru dělá poznámky, které klientovi následně poskytuje jako zápis ze sezení. 

EMAIL KOUČINK

Výhodu emailového koučinku je, že klient má čas na odpovědi a přemýšlení, navíc je nucen vše napsat a tudíž přínos je dvojnásobný, co si zapíšeme, to si lépe uvědomujeme a více vnímáme, a je třeba formulovat své odpovědi jasněji. Frekvence emailové komunikace je dle vzájemné dohody. Velká úspora je i časová jak pro klienta tak i pro kouče. 

WALK KOUČINK

Je možné s koučem vyrazit na procházku a urovnat si své myšlenky, v klidném a pěkném prostředí, s klidnou myslí, popř. možnost vzít sebou i Vašeho domácího mazlíčka a kochat se krajinou a vnímat svět jiným pohledem. Kromě výsledku může být pro klienta walk koučink navíc velmi příjemným zážitkem.

 SPORTOVNÍ KOUČINK

Více jak třicet let se věnuji jezdeckému sportu, velmi mě nadchl i koučovací přístup k jezdectví na různých úrovních a ve všech možných jezdeckých stylech. Velkým přínosem je zde uvědomění si, jaké vnitřní postoje a pocity se odehrávají v určitých situacích.

NÁVRAT DO PŘÍRODY

Relaxační koučink uprostřed přírody a uvědomění si hodnot života a darů naší planety. Umění se zastavit a zamyslet se nad sebou samým a nad tím co je kolem nás. Zjištění, že takový přístup dává životu hluboký smysl. Ukotvení stability života.