Jak koučink probíhá:

Při prvních setkání si upřesníme cíle koučinku, hledáme konkrétní kroky a možnosti, určujeme priority a definujeme konkrétní cíle, určujeme reálný cíl, kterého je možno dosáhnout a v jakém časovém horizontu.

Při dalších setkáních kouč podporuje klientovu schopnost dosáhnout cíle, stimuluje klientovu kreativitu, aby našel možnosti a řešení. Kouč dohlíží, aby připravený plán byl reálný, ambiciózní, ukotvený v čase a přijatelný, pomáhá uvědomit si zodpovědnost za vlastní kroky, které si klient stanovil.

Kouč podporuje na cestě, kterou si klient zvolí sám. Klient využívá vlastního potenciálu k posunu vpřed. Kouč dohlíží, aby se klient ve svých možnostech dobře orientoval a tím dosáhne klient velké efektivity v relativně krátkém čase. Vhodně položená otázka stimuluje myšlení a je důležitou součástí koučovacího procesu.    

Koučovací setkání trvá 45 - 60 minut a obvykle spolupracujeme v rozsahu 6 - 10 setkání během 3 - 6 měsíců.